โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3

 

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

mailobec

annouce block 05

Dictionary

154859

ข่าวจากกลุ่มต่าง ๆ

ประกาศกำหนดสถานที่สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ PDF Print E-mail
Administrator | Friday, 25 April 2014 08:18

ประกาศกำหนดสถานที่สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ icon_new

01

02

Last Updated on Monday, 28 April 2014 08:34

ภาพกิจกรรม สพป.อบ.๓

ข่าวจาก สพฐ.

แวดวงการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ข่าวเปิดสอบ

ผอ.สพป.อบ.๓

n-boss
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี
ประวัติ ผลงาน

รอง ผอ.สพป.อบ.๓

Data Center

  • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  • โรงเรียนจำแนกรายอำเภอ
  • จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ / ชั้น รายโรงเรียน
  • โรงเรียนแยกตามขนาด
  • ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  • อินเตอร์เน็ตโรงเรียน (แยกรายโรงเรียน)
  • การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (จำนวนอุปกรณ์)
  • จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

 

 
logo footer   Powered by GaMo - All Rights Reserved